LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 18
Zidentyfikuj styl kompozycji roślinnej, który charakteryzuje się używaniem naturalnych, surowych materiałów, z naciskiem na prostotę i autentyczność.

A.
B.
C.
D.