LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 8
Zidentyfikuj, który z poniższych procesów fizjologicznych nie zachodzi w roślinach po zbiorze.

A.
B.
C.
D.