LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 36
Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące procesu transpiracji w roślinach.

A.
B.
C.
D.