LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 12
Wybierz odpowiednie podłoże dla roślin rabatowych, które preferują glebę o odczynie kwasowym.

A.
B.
C.
D.