LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 18
Szkodnik Opis
A Małe, żółtawo-zielone owady, które zasysają soki z roślin.
B Małe pajęczaki, które powodują żółknięcie i deformację liści.
C Choroba grzybicza powodująca białe, mączyste plamy na liściach.
D Choroba grzybicza powodująca szare plamy na liściach i łodygach.
Dopasuj szkodnika do odpowiedniego opisu.
A.
B.
C.
D.