LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 12
Jaka jest najskuteczniejsza metoda zapobiegania infekcji szarą pleśnią?

A.
B.
C.
D.