LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 33
Wybierz prawidłowy sposób suszenia roślin, który pozwoli na zachowanie ich naturalnego kształtu i koloru.

A.
B.
C.
D.