LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 32
Załóż, że masz do wykonania kompozycję florystyczną, w której głównym elementem mają być róże. Które z poniższych narzędzi będzie najbardziej odpowiednie do przygotowania materiału roślinnego?

A.
B.
C.
D.