LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Wykonujesz kompozycję florystyczną, która zawiera dużą ilość drutu florystycznego. Które z poniższych narzędzi będzie najbardziej odpowiednie do pracy z tym materiałem?

A.
B.
C.
D.