LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Przygotowujesz się do wykonania kompozycji florystycznej, która zawiera zarówno elementy roślinne, jak i dekoracyjne. Które z poniższych narzędzi będzie najbardziej odpowiednie do przygotowania tych materiałów?

A.
B.
C.
D.