LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 18
Podczas tworzenia kompozycji florystycznej z roślin utrwalonych zauważasz, że niektóre z nich zaczynają tracić kolor. Który z poniższych środków jest najczęściej stosowany do przywracania koloru utrwalonym roślinom?

A.
B.
C.
D.