LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 39
Planujesz wysłać kompozycję florystyczną kurierem. Jakie z poniższych działań jest najważniejsze, aby zapewnić bezpieczeństwo kompozycji podczas transportu?

A.
B.
C.
D.