LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 42
Stabilność układu automatycznej regulacji to zdolność układu do

A.
B.
C.
D.