LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Podmioty lecznicze w Polsce otrzymują finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jakie są główne kryteria, na podstawie których NFZ przyznaje finansowanie?

A.
B.
C.
D.