LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 28
Jesteś asystentką stomatologiczną i analizujesz przepisy prawa dotyczące finansowania podmiotów leczniczych. Jakie konsekwencje prawne może mieć niewłaściwe zarządzanie finansami przez podmiot leczniczy?

A.
B.
C.
D.