LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Określ, który z poniższych układów jest odpowiedzialny za dostarczanie tlenu i składników odżywczych do komórek organizmu.

A.
B.
C.
D.