LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 1
Narząd Funkcja
A. Mięśnie żuchwy 1. Umożliwiają ruchy żuchwy
B. Szczęki 2. Służą do trawienia pokarmu
C. Język 3. Umożliwiają artykulację dźwięków
D. Zęby 4. Służą jako podstawa dla zębów
Dopasuj odpowiednią funkcję do każdego narządu z układu stomatognatycznego.
A.
B.
C.
D.