LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 14
Określ, który z poniższych działań stanowi profilaktykę kwartarną w stomatologii.

A.
B.
C.
D.