LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Zgodnie z procedurami stomatologicznymi, podczas przygotowywania gabinetu do pracy musisz zwrócić uwagę na stan narzędzi. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dotyczące procedur związanych z narzędziami stomatologicznymi?

A.
B.
C.
D.