LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 12
Przygotowujesz się do zapisania zużycia leków i materiałów po zakończonym dniu pracy w gabinecie dentystycznym. Jaki dokument jest najbardziej odpowiedni do prowadzenia takiej ewidencji?

A.
B.
C.
D.