LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 29
Zgodnie z przepisami prawa, jakie są obowiązki gabinetu dentystycznego w zakresie utylizacji odpadów medycznych?

A.
B.
C.
D.