LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Rozważ następującą sytuację: Pacjent zgłasza się do gabinetu stomatologicznego z problemem braku jednego zęba w łuku górnym. Lekarz dentysta decyduje się na zastosowanie implantu. Wskaż, który z poniższych terminów jest najbardziej odpowiedni do opisania tej sytuacji.

A.
B.
C.
D.