LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Pacjent zgłasza się do gabinetu stomatologicznego z bólem zęba. Po przeprowadzeniu badania, lekarz dentysta stwierdza, że konieczne jest leczenie kanałowe. Wskaż, który z poniższych terminów jest najbardziej odpowiedni do opisania tej sytuacji.

A.
B.
C.
D.