LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 23
Jako asystentka stomatologiczna, musisz zapewnić, że pole zabiegowe jest zawsze suche i widoczne podczas zabiegu. Które z poniższych działań NIE jest odpowiednie do osiągnięcia tego celu?

A.
B.
C.
D.