LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 32
Podczas procedury stomatologicznej, pacjent nagle zaczyna kaszleć. Jakie powinno być Twoje natychmiastowe działanie jako asystentki stomatologicznej?

A.
B.
C.
D.