LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 29
Jakie są najważniejsze czynniki do uwzględnienia podczas porządkowania gabinetu dentystycznego po zakończonym dniu pracy?

A.
B.
C.
D.