LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 1
Załóż, że jesteś asystentką stomatologiczną i musisz sporządzić dokumentację elektroniczną dla gabinetu dentystycznego. Które z poniższych informacji są niezbędne do uwzględnienia w dokumentacji dla potrzeb sprawozdawczych i ubezpieczeniowych?

A.
B.
C.
D.