LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 14
Rozważ sytuację, w której osoba starsza, cierpiąca na chorobę Alzheimera, mieszka sama i nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Jaka forma pomocy społecznej byłaby najbardziej odpowiednia w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.