LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 4
Jaka forma pomocy społecznej jest najbardziej odpowiednia dla osoby starszej, która jest samotna, ale jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby?

A.
B.
C.
D.