LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 39
Jaka forma pomocy społecznej jest najbardziej odpowiednia dla osoby starszej, która jest samodzielna, ale ze względu na wiek i stan zdrowia wymaga regularnej kontroli i wsparcia w codziennych czynnościach?

A.
B.
C.
D.