LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 29
Forma pomocy społecznejOpis
AOsoba starsza jest samodzielna, ale ze względu na wiek i stan zdrowia wymaga regularnej kontroli i wsparcia w codziennych czynnościach.
BOsoba starsza jest samotna, ale jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.
COsoba starsza cierpi na chorobę Alzheimera, mieszka sama i nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.
DOsoba z niepełnosprawnością intelektualną mieszka z rodziną, ale wymaga dodatkowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Dopasuj formy pomocy społecznej do opisanych sytuacji:
A.
B.
C.
D.