LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Określ, który z poniższych organów jest częścią układu pokarmowego.

A.
B.
C.
D.