LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 27
Zidentyfikuj, który z poniższych typów tkanek jest najbardziej odpowiedzialny za ruch i aktywność fizyczną.

A.
B.
C.
D.