LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Podaj, które z poniższych stwierdzeń na temat układu krążenia jest prawdziwe.

A.
B.
C.
D.