LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 32
Typ tkanek Funkcja
Tkanka nerwowa ?
Uzupełnij powyższą tabelę wybierając odpowiednią funkcję tkanki nerwowej.
A.
B.
C.
D.