LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 36
Podczas korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), gdzie powinieneś umieścić elektrody na klatce piersiowej pacjenta?

A.
B.
C.
D.