LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 22
Jakie jest główne zadanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)?

A.
B.
C.
D.