LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 9
Etapy Opis
I Wezwanie pomocy
II Rozpoczęcie RKO
III Użycie AED
IV Kontynuacja RKO do przybycia pomocy medycznej
Na podstawie powyższej tabeli, która z poniższych odpowiedzi najlepiej opisuje kolejność działań podczas udzielania pierwszej pomocy przy użyciu AED?
A.
B.
C.
D.