LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 2
Podczas udzielania pierwszej pomocy, pacjent stracił przytomność i nie oddycha. Zdecydowałeś się na użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Kiedy należy użyć AED?

A.
B.
C.
D.