LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 17
Jaki jest Twój obowiązek jako opiekuna medycznego wobec osoby doświadczającej przemocy?

A.
B.
C.
D.