LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 22
Jako opiekun medyczny, musisz znać i stosować odpowiednie procedury oceny zgodności. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje ten proces?

A.
B.
C.
D.