LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Jako opiekun medyczny, masz obowiązek przestrzegać norm i procedur oceny zgodności. Które z poniższych działań jest NIEZGODNE z tymi normami?

A.
B.
C.
D.