LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 22
Które z poniższych źródeł informacji jest najbardziej wiarygodne i powinno być używane przez opiekuna medycznego do uzyskania informacji o normach i procedurach oceny zgodności?

A.
B.
C.
D.