LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 6
Pacjent, nad którym sprawujesz opiekę, zaczyna mieć problem z utrzymaniem kontroli nad wydalaniem. Jakie mogą być bezpośrednie skutki tego stanu?

A.
B.
C.
D.