LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 16
Pacjent Problem
A Brak kontroli nad wydalaniem
B Trudności w poruszaniu się
C Trudności z utrzymaniem higieny ciała
Który z powyższych pacjentów może najprawdopodobniej doświadczyć problemów z odżywianiem?
A.
B.
C.
D.