LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 17
Jakie mogą być długoterminowe skutki braku mobilności u osoby chorej i niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.