LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Jakie mogą być skutki braku odpowiedniego odżywiania u osoby chorej i niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.