LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 33
Pacjent Zdolność do samoopieki
A Brak zdolności do samoopieki
B Pełna zdolność do samoopieki
C Częściowa zdolność do samoopieki
Który z powyższych pacjentów wymaga największej ilości wsparcia ze strony opiekuna medycznego w zakresie wykonywania czynności związanych z samoopieką?
A.
B.
C.
D.