LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 32
Jaki jest główny cel zachęcania osoby chorej i niesamodzielnej do samoopieki?

A.
B.
C.
D.