LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 22
Jako opiekun medyczny, jak możesz zachęcić osobę chorą i niesamodzielną do samoopieki?

A.
B.
C.
D.